Työtä tarkoituksella – pohjoisen parhaaksi.

Uusia ratkaisuja välttämättömään tarpeeseen

Tervia osuuskunta varmistaa yhdenvertaista ja laadukasta erikoissairaanhoitoa Pohjois-Suomeen. Se luo uusia ratkaisuja, jotta pohjoisen sairaaloiden toimintaympäristö, toiminta ja palvelut voivat vastata muuttuvan lainsäädännön haasteisiin. 

Osuuskunta varmistaa, että osaajaresurssia riittää erikoissairaanhoitoon ja julkiset toimijat pystyvät vastaamaan kilpailuun osaajista.

Osuuskunta haluaa löytää uusia kustannustehokkaita toimintamalleja, jotta muun muassa ikääntymisen ja hoitojen kehityksen tuomia paineita kuntien taloudelle voidaan helpottaa.

Tervian hyödyt

  • Turvaa, tukee ja jakaa paikallista osaamista
  • Helpottaa lääkäripulaa ja takaa työllisyyttä
  • Työnantajat eivät kilpaile keskenään
  • Osaajia, laitteita ja tiloja jaetaan kaikkien parhaaksi
  • Yhteiset arvot ja toimintamalli

Yhteistyöllä tuloksiin

Tervia osuuskunta syntyi, koska Pohjois-Suomen sairaanhoitopiireissä nähtiin osaajapulan ja valtakunnallisen keskittämisen heikentävän alueiden terveydenhuoltoa sekä pidentävän matkoja palveluiden luo.

Ratkaisuksi tuli rajat ylittävä yhteistyö osuuskunnan muodossa. Osuuskuntamallin avulla työtä voidaan jakaa niin, että päivystysvalmius, henkilöstön osaaminen ja riittävyys sekä hoidon laatu ja potilasturvallisuus pystytään takaamaan. Tervian muodostavat Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta ja sen tytäryhtiö Tervia osaajat Oy. Ne aloittivat toimintansa vuoden 2020 alkupuolella.

Osaajapoolit perustana

Terviaan on muodostettu useita osaajapooleja eri ammattiryhmille. Pooleista hyvinvointialueet voivat hankkia palveluja, joita eivät pysty itse tuottamaan. Nämä poolit muodostetaan erikoisaloittain.

Osuuskunnan erikoislääkäritoiminnan kokeilu aloitettiin urologien pilottina, jossa Oulun yliopistollisen sairaalan urologit työskentelivät Kokkolan keskussairaalassa. Osuuskunnassa keikkatyötä löytyy kaikkien sairaaloiden erikoislääkäreille. Esimerkiksi syöpäpotilaita hoidetaan jo osaajapoolin kautta. 

Osuuskunta pyrkii tarjoamaan vetovoimaisen ja houkuttelevan vaihtoehdon myös erikoistumisjakson loppuvaiheessa oleville lääkäreille. Erikoistuvien lääkäreiden muodostama työvoimareservi antaa keskussairaaloille myös tilaisuuksia rekrytoida tuleva erikoislääkäri riveihinsä.

Tervia Logistiikka Oy

Uusi Tervia Logistiikka Oy kuuluu Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskuntakonserni Terviaan. Konsernin ja sen tytäryhtiöiden perustajaomistajia ovat YTA-alueen neljä hyvinvointialuetta – Tervian toiminta kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueet.

Osuuskunta tuottaa jäsentensä käyttöön hyvinvointialueiden tehtävien hoitamiseen tarvittavia sosiaali- ja terveydenhuollolle tarpeellisia palveluja. Tervia Logistiikka Oy perustetaan virallisesti alkusyksystä 2023.

Tervian johto

Erja Jaatinen, toimitusjohtaja

KTM, JEAT, HHJ

Erja Jaatinen on toiminut Osuuskunnan ja Tervia Osaajat Oy:n toimitusjohtajana vuoden 2021 alusta alkaen.

Jaatisella on yli 20 vuoden monialainen kokemus talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon johtotehtävistä sekä liiketoimintojen kehittämisestä. Hän on työskennellyt johtoryhmien jäsenenä viimeiset kahdeksan vuotta sekä toiminut työsuojelupäällikkönä. Strategiatyöskentely ja strategian toimeenpano ovat olleet hänen keskeisiä työtehtäviään.

Aiemmassa tehtävässään hän on työskennellyt Inhouse-yhtiössä työterveyshuollon toimialalla talous- ja hallintopäällikkönä varmistaen osaltaan omistaja-asiakkaiden edun toteutumisen.

Heikki Wiik, Lääketieteellinen johtaja

kir el, gekir el, LT, eMBA, terveydenhuollon hallinnon pätevyys

Heikki Wiik toimii osuuskunnan lääketieteellisenä johtajana. Hän on ollut alusta alkaen ja toteuttamassa osuuskuntaa muun muassa luomalla yhteistyölle kestäviä käytännön edellytyksiä ja työnjakomalleja.

Wiik on pitkän linjan ammattijohtaja, jolla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus esimiestyötä. Hän on toiminut OYS:n kirurgian klinikan hallintolääkärinä, pehmytkudoskirurgian vastuualuejohtajana ja OYS:n asiantuntijaylilääkärinä. Wiik on myös Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan johtamiskoulutuksen vastuuhenkilö.