Työtä tarkoituksella – Pohjoisen parhaaksi

Uusia ratkaisuja välttämättömään
tarpeeseen

Tervia osuuskunta varmistaa yhdenvertaista ja laadukasta erikoissairaanhoitoa Pohjois-Suomeen. Se luo uusia ratkaisuja, jotta pohjoisen sairaaloiden toimintaympäristö, toiminta ja palvelut voivat vastata muuttuvan lainsäädännön haasteisiin. 

Osuuskunta varmistaa, että osaajaresurssia riittää erikoissairaanhoitoon ja julkiset toimijat pystyvät vastaamaan kilpailuun osaajista.

Osuuskunta haluaa löytää uusia kustannustehokkaita toimintamalleja, jotta muun muassa ikääntymisen ja hoitojen kehityksen tuomia paineita kuntien taloudelle voidaan helpottaa.

Tervian hyödyt

   Turvaa, tukee ja jakaa paikallista osaamista

   Helpottaa lääkäripulaa ja takaa työllisyyttä

   Työnantajat eivät kilpaile keskenään

   Osaajia, laitteita ja tiloja jaetaan kaikkien parhaaksi

   Yhteiset arvot ja toimintamalli

Osuuskunta syntyi, koska Pohjois-Suomen sairaanhoitopiireissä nähtiin osaajapulan ja valtakunnallisen keskittämisen heikentävän alueiden terveydenhuoltoa ja pidentävän matkoja palveluiden luo.

Ratkaisuksi tuli rajat ylittävä yhteistyö osuuskunnan muodossa. Osuuskuntamallin avulla työtä voidaan jakaa niin, että päivystysvalmius, henkilöstön osaaminen ja riittävyys sekä hoidon laatu ja potilasturvallisuus pystytään takaamaan. 

Tervian muodostavat Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta ja sen tytäryhtiö Tervia osaajat Oy. Ne aloittivat toimintansa vuoden 2020 alkupuolella.

Osaajapoolit perustana

Terviaan muodostetaan useita osaajapooleja eri ammattiryhmille. Pooleista sairaanhoitopiirit voivat hankkia palveluja, joita eivät pysty itse tuottamaan. Alkuvaiheessa mukana on vain lääkäreitä. Poolit muodostetaan erikoisaloittain.

Osuuskunnan erikoislääkäritoiminnan kokeilu aloitettiin urologien pilottina, jossa Oulun yliopistollisen sairaalan urologit työskentelivät Kokkolan keskussairaalassa. Osuuskunnassa keikkatyötä löytyy kaikkien sairaaloiden erikoislääkäreille. Esimerkiksi syöpäpotilaita hoidetaan jo osaajapoolin kautta. 

Osuuskunta pyrkii tarjoamaan vetovoimaisen ja houkuttelevan vaihtoehdon myös erikoistumisjakson loppuvaiheessa oleville lääkäreille. Erikoistuvien lääkäreiden muodostama työvoimareservi antaa keskussairaaloille myös tilaisuuksia rekrytoida tuleva erikoislääkäri riveihinsä.

Tervian johto

Heikki Wiik, Lääketieteellinen johtaja

kir el, gekir el, LT, eMBA, terveydenhuollon hallinnon pätevyys

Heikki Wiik toimii osuuskunnan lääketieteellisenä johtajana. Hän on ollut alusta alkaen ja toteuttamassa osuuskuntaa muun muassa luomalla yhteistyölle kestäviä käytännön edellytyksiä ja työnjakomalleja.

Wiik on pitkän linjan ammattijohtaja, jolla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus esimiestyötä. Hän on toiminut OYS:n kirurgian klinikan hallintolääkärinä, pehmytkudoskirurgian vastuualuejohtajana ja OYS:n asiantuntijaylilääkärinä. Wiik on myös Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan johtamiskoulutuksen vastuuhenkilö.